NAZIV PROJEKTA
  • Jačanje tržišne pozicije tvrtke kroz implementaciju IKT rješenja sustava LUMOBIS KK.03.2.1.19.0033

IME KORISNIKA: LUMISS d.o.o. Vukovarska 9, 20 000 Dubrovnik

KRATAK OPIS PROJEKTA:
  • Projekt "Jačanje tržišne pozicije tvrtke kroz implementaciju IKT rješenja sustava LUMOBIS" ima za cilj izradu, nabavu i integraciju novih ICT rješenja kojima se povećava učinkovitost i konkurentnost tvrtke Lumiss d.o.o. Projekt ciljano i direktno utječe na praćenje unutarnjeg poslovanja, poboljšanje i optimizaciju internih poslovnih procesa, što nadalje doprinosi učinkovitijoj organizaciji rada, boljoj i jasnijoj komunikaciji unutar organizacije, povećanju kvalitete rada koja se nadalje odražava na odnose s klijentima, konkurentnost i tržišnu poziciju.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
  • Osnaženi kapaciteti Korisnika, optimizirani poslovni procesi, učinkovitija organizacija tijeka rada i pospješena njegova konkurentnost na tržištu
  • Uspješno proveden projekt i pozitivno ocijenjena izvješća o provedbi projekta
  • Zainteresirana šira javnost, ciljna skupina te krajnji korisnici informirani o projektu, aktivnostima te očekivanim i ostvarenim rezultatima.

UKUPAN IZNOS: 306.312,50 kuna

IZNOS EU POTPORE: 156.832,00 kuna

RAZDOBLJE POTPORE PROJEKTA: 03.08.2020. do 03.08.2021.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:
  • Ana Mateljan, direktorica
  • Tel: 385 20 311 220
  • Fax: +385 20 311 222
  • E-mail: ana.mateljan@lumiss.hr