ELEKTROINSTALACIJE:

Slaba struja:
 • Vatrodojavne i SOS centrale
 • Javljači požara
 • I/O jedinice
 • Pametne kuće
 • Hotelski sustavi za pametnu sobu
 • SAT/Tv sustavi
 • IP telefonske centrale
 • klasične telefonske centrale
 • DECT sustavi
 • Radio komunikacija
 • Radio postaje
 • Izrada optičkih mreža
 • Ugradnja optičkih konketora
 • Mjeranja i izdavanje certifikata
 • Strukturno kabliranje
 • Telefonske instalacije
 • Parlafoni
Jaka Struja
 • Elektrorazdjelnici
 • Energetski napojni vodovi
 • Rasvjeta
 • Gromobranska instalacija
 • Priključnice i prekidači
 • UPS uređaji
 • Agregati


OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE:
 • Solarni sustavi u sustavu elektroenergetske mreže
 • Individualni solarni sustavi